Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Aktivovanie/Deaktivovanie prístupu B2B zákazníka

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Aktivovanie/Definovanie zákazníkov B2B pomocou kľúča.

Pobrobný popis

Cez adresár v POHODE si definujeme názov kľúča napr. „B2B“. Týmto kľúčom vieme aktivovať/deaktivovať veľkoobchodný účet na strane e-shopu.

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Adresár


  • (Obr. 322) Nastavenie B2B prístupu zákazníkov pomocou Kľúča v POHODE.

  • (Obr. 148) Veľkoobchodný zákazníci v E-shope.

  • Klientska časť POHODA Connector