Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Prenos skladovej karty s typom (Súprava, Komplet, Výrobok)

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Skladovej karte s typom (Súprava, Komplet, Výrobok) sa prenáša sčítaná (maximálna možná kombinácia) skladová zásoba položiek.

Pobrobný popis

V POHODE si vytvoríme skladovú kartu s typom napr. „Komplet“ a pridáme položky (skladové karty) z ktorých sa komplet skladá (viď obr. 192). Takto vytvorenej skladovej karte sa sčíta zásoba podľa počtu ktorý je potrebný na dodanie a výsledná hodnota sa prenesie do e-shopu (viď obr. 193).

Dôležité

Pri skladovej karte typu „Výrobok“ sa do výslednej zásoby sčítajú aj vyrobené kusy (viď obr. 194).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladová zásoba
Skladové karty


  • (Obr. 192) Skladová karta s typom komplet v POHODE.

  • (Obr.193) Skladová dostupnosť produktu na e-shope podľa zostavenia kompletu a stavu zásob v POHODE.

  • (Obr.194) Skladová dostupnosť produktu na e-shope podľa vyrobených kusov výrobku v POHODE.

  • Klientska časť POHODA Connector