Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Agenda cenové akcie v POHODE a jej prenos do e-shopu pre B2B

Od verzie

Custom

Popis

Možnosť definovať akciové ceny cez agendu „Cenové akcie“ spolu z individuálnymi zľavami v POHODE s využitím vytvárania stavov produktov a ich časovou expiráciou v e-shope.

Pobrobný popis

V POHODE si nadefinujeme cenovú akciu cez záložku „Sklady-Cenové akcie“(viď obr.195). Cez záložku „Zásoby“ pridáme skladové karty, ktoré chceme aby boli v akcií poprípade im zmeníme cenu (viď obr. 196). Akcia sa prenesie na e-shop a pridá sa do stavov produktov (viď obr. 198). Pôvodná cena je nastavená ako preškrtnutá cena. Po časovej expirácií cenovej akcie sa produktom vrátia pôvodné ceny. Neaktuálne stavy je treba v prípade potreby vymazať aj z POHODY aj z e-shopu manuálne. V prípade prevedenia e-shopu ako B2B (veľkoobchod) je možné nastaviť akú cenu má uprednostniť pre výpočet zľavy (Najnižšia cena, Individuálna cena, Cenová akcia).

Dôležité

Podporované od verzie Pohoda Connector 2.22 a verzie uniobchod 6.2.0.

Je dôležité zosúladiť výpočet akciových cien v POHODE ako aj na strane e-shopu. Kombinácie možností výpočtu B2B cien pri použití Predajnej ceny, Cenovej akcie a Individuálnej ceny je uvedený v prehľadnej tabuľke (viď obr. 229). Nastavenie priority cien v POHODE cez „Nastavenia-Globalne nastavenia-Ceny a zľavy“ a na e-shope cez „Nastavenia-nastavenia e-shop“ (viď obr.197).

Tip pre Vás

Je možné vlastné definovanie štítku označenia produktov (názov, farebnosť) cez administráciu e-shopu.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Cenové akcie


  • (Obr.195) Cenové akcie sa vytvárajú v POHODE cez Sklady-Cenové akcie a do uniobchodu sa prenášajú do stavu produktov.

  • (Obr.196) Ceny na jednotlivých položkách v cenovej akcií v POHODE sa prenášajú do e-shopu.

  • (Obr.198) Stavy produktov v shopadmine.

  • (Obr.197) Nastavenie priority cien v POHODE a v uniobchode.

  • (Obr. 229) Kombinácie možností výpočtu cien pri použití Predajnej ceny, Cenovej akcie a Individuálnych cien.

  • Klientska časť POHODA Connector