Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Agenda cenové akcie v POHODE a jej prenos do e-shopu

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Možnosť definovať akciové ceny cez agendu „Cenové akcie“ v POHODE s využitím vytvárania stavov produktov a ich časovou expiráciou v e-shope.

Pobrobný popis

V POHODE si nadefinujeme cenovú akciu cez záložku „Sklady-Cenové akcie“(viď obr.195). Cez záložku „Zásoby“ pridáme skladové karty, ktoré chceme aby boli v akcií poprípade im zmeníme cenu (viď obr. 196). Akcia sa prenesie na e-shop a pridá sa do stavov produktov (viď obr. 198). Pôvodná cena je nastavená ako preškrtnutá cena. Po časovej expirácií cenovej akcie sa produktom vrátia pôvodné ceny. Neaktuálne stavy je treba v prípade potreby vymazať aj z POHODY aj z e-shopu manuálne.

Videonávod

Dôležité

Podporované od verzie Pohoda Connector 2.22 a verzie uniobchod 6.2.0.

Tip pre Vás

Je možné vlastné definovanie štítku označenia produktov (názov, farebnosť) cez administráciu e-shopu.

V prípade prevedenia e-shopu ako B2B (veľkoobchod) je možné nastaviť akú cenu má uprednostniť pre výpočet zľavy (Najnižšia cena, Individuálna cena, Cenová akcia).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Cenové akcie


  • (Obr.195) Cenové akcie sa vytvárajú v POHODE cez Sklady-Cenové akcie a do uniobchodu sa prenášajú do stavu produktov.

  • (Obr.196) Ceny na jednotlivých položkách v cenovej akcií v POHODE sa prenášajú do e-shopu.

  • (Obr.198) Stavy produktov v shopadmine.

  • Klientska časť POHODA Connector