Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť preniesť poznámku objednávky z E-shopu do záložky Poznámka

Od verzie

Štart

Popis

Prenos poznámky k objednávke E-shopu do poznámky k objednávke v POHODE.

Pobrobný popis

Vytvorená objednávka v E-shope s poznámkou (viď obr.101) ktorá sa prenáša do záložky „Poznámky“ v prijatej objednávke v POHODE (viď obr.100).

Videonávod

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr. 100) Poznámky k prijatej objednávke v POHODE.

  • (Obr. 101) Poznámka k prijatej objednávke v E-shope.

  • Klientska časť POHODA Connector