Bezplatný WORKSHOP 19.10.2023 vo Zvolene.
Rezervujte si svoje miesto pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Odosielanie e-mailu s faktúrou v PDF

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Notifikačný e-mail o odoslaní zásielky s faktúrou v prílohe.

Pobrobný popis

V nastavení „Expedície“ si upravíme šablónu e-mailu a nastavenie SMTP servera (viď obr.266) na základe ktorého príde príjemcovi notifikácia o odoslaní zásielky so sledovacími číslami a PDF faktúrou v prílohe (viď obr.267).

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Expedícia“
Nastavenia
Notifikácie


  • (Obr. 266) Nastavenie notifikácie v Expedícií.

  • (Obr.267) Notifikácia odoslaná na e-mail zákazníka.