Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Hromadná fakturácia objednávok

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Doplnková funkcia, ktorá podporuje rýchlu expedíciu hromadným vystavením faktúr.

Pobrobný popis

V nastavení „Expedície“ a záložke „Databáza“ si vieme preddefinovať šablónu pre danú krajinu a zvoliť aby sa fakturovali len expedovateľné (ktoré máme skladom) objednávky (viď obr.268). V prijatých objednávkach v POHODE si vyberieme objednávky, ktoré chceme hromadne vyfakturovať/vybaviť na následne klikneme na tlačidlo „Hromadne vyfakturovať“ (viď obr.269). Aplikácia „Expedícia“ nás vyzve na potvrdenie (viď obr.270). Po potvrdení sa vytvoria faktúry podľa zvoleného filtra (viď obr.271).

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Expedícia“
Nastavenia
Databáza


  • (Obr. 268) Nastavenie šablóny FA podľa krajiny a možnosť vyfiltrovania len expedovateľných objednávok.

  • (Obr.269) Hromadné vyfakturovanie vyfiltrovaných objednávok.

  • (Obr.270) Potvrdenie výberu v aplikácií „Expedícia“.

  • (Obr.271) Vyfakturované objednávky hromadne podľa nastaveného filtra.