Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Prenos vydaných faktúr

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Prenos vydaných faktúr vo formáte PDF do nákupného centra na e-shope.

Pobrobný popis

Pri vybavení objednávky v POHODE vystavením faktúry (viď obr.262) sa vytvára súbor PDF (viď obr.263), ktorý sa prenáša do nákupného centra. Zákazník po prihlásení sa do e-shopu vidí vo svojom nákupnom centre informáciu o vystavenej faktúre (viď obr.264) a zároveň si ju môže otvoriť/stiahnuť kliknutím na ikonu (viď obr.265).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Vydané faktúry
PDF faktúry


  • (Obr. 262) Vydaná faktúra s prijatej objednávky v POHODE.

  • (Obr.263) Súbory PDF vytvorené na základe vystavených faktúr v POHODE.

  • (Obr.264) Nákupné centrum, ktoré sa zobrazuje zákazníkovi po prihlásení sa do e-shopu.

  • (Obr.265) Stiahnutie faktúry z nákupného centra na e-shope.

  • Klientska časť POHODA Connector