Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť naviazať formy úhrady E-shopu na formy úhrady v POHODE

Od verzie

Štart+

Popis

Párovanie spôsobov úhrad E-shopu s formami úhrad v POHODE.

Pobrobný popis

K platbám vytvoreným v E-shope (viď obr. 90) napárujeme formy úhrad, ktoré sú v POHODE (viď obr.92). Následne sa pri prenose objednávky do POHODY napáruje správna forma úhrady objednávky (viď obr.93).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Ľavé menu
„Formy úhrady“
priradenie názvu z POHODY ku názvom platieb v E-shope.

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr. 92) Formy úhrady v POHODE.

  • (Obr. 93) Forma úhrady zobrazujúca sa v POHODE.

  • (Obr. 90) Forma úhrady (Platby) nadefinované v E-shope.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (Formy úhrady))

  • Klientska časť POHODA Connector