Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť naviazať dopravu E-shopu na dopravcov v POHODE

Od verzie

Štart

Popis

Párovanie výberu dopravy v objednávke s poľom dopravca v POHODE.

Pobrobný popis

K doprave vytvorenej na e-shope (viď obr. 202) napárujeme dopravcov, ktorých sme vytvorili v POHODE (viď obr.203). Následne sa pri prenose objednávky do POHODY napáruje správny dopravca objednávky (viď obr.204).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Dopravca“
priradenie názvu z POHODY ku názvom dopravy na e-shope.

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr. 202) Doprava nadefinovaná na E-shope.

  • (Obr. 203) Dopravcovia v POHODE.

  • (Obr. 204) Dopravca zobrazujúci sa v prijatej objednávke v POHODE.

  • Serverová časť POHODA Connector záložka (Dopravca)

  • Klientska časť POHODA Connector