Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Internetové parametre - definnovanie ďalších vlastností produktu v E-shope

Od verzie

Štart+

Popis

Agenda internetové parametre v POHODE slúži na definovanie doplňujúcich vlastností produktu a ich zobrazenie na E-shope.

Pobrobný popis

Prvým krokom je definovanie internetového parametra a typu nadobúdaných hodnôt napr. text alebo zoznam (viď obr.68). Následne cez agendu skladové karty priradíme príslušné hodnoty ku skladovej karte cez záložku „Internet-Parametre“ (viď obr.69). V E-shope sa potom internetové parametre zobrazujú ako vlastnosti produktu (viď obr.70).

Videonávod

Tip pre Vás

Na základe vytvorených internetových parametrov s hodnotami typu zoznam je možné zapnúť filtre na úrovni kategórie E-shopu (viď obr.71).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Aktualizovať rozširujúce parametre – rozmery [P8]
Záložka
„Internetové parametre“
Aktualizovať [I1]
Pridávať nové [I3]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Internetové parametre


 • (Obr. 67) Internetové parametre sa v POHODE vytvárajú cez záložku „Nastavenia-Internetové obchody-Parametre internetových obchodov“.

 • (Obr. 68) Pri vytváraní parametra sa zadáva názov a vyberá sa typ parametra.

 • (Obr. 69) Parametre ku produktu sa pridávajú v POHODE cez záložku „Internet-Parametre“.

 • (Obr.70) Parametre produktu zobrazujúce na E-shope.

 • (Obr.71) Filtrovanie podľa internetových parametrov v E-shope.

 • Admin zóna POHODA Connector

 • Admin zóna POHODA Connector

 • Klientska časť POHODA Connector

Filtrovanie produktov v E-shope cez internetové parametre typu zoznam

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Filtrovanie produktov v E-shope, ktoré majú vyplnené internetové parametre v POHODE typu zoznam.

Pobrobný popis

Na základe vytvorených internetových parametrov z hodnotami typu zoznam (viď obr.72) je možné zapnúť filtre na úrovni kategórie E-shopu (viď obr.71).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Internetové parametre


 • (Obr. 72) Parametre ku produktu sa pridávajú v POHODE cez záložku „Internet-Parametre“.

 • (Obr.71) Zobrazenie filtrovania produktov v E-shope.

 • Klientska časť POHODA Connector