Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Aktualizujú sa aj staré parametre

Od verzie

Štart+

Popis

Aktualizácia internetových parametrov, ktoré sú už vytvorené a naimportované na E-shope.

Pobrobný popis

Internetové parametre, ktoré sú už vytvorené a priradené ku skladovej karte v POHODE (viď obr.69) sa aktualizujú s parametrami, ktoré sú už na E-shope (viď obr. 70).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Internetové parametre“
Aktualizovať existujúce [I2]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Internetové parametre


  • (Obr. 69) Internetové parametre sa v POHODE pridávajú ku skladovej karte cez záložku „Internet-Parametre“

  • (Obr. 70) Internetové parametre zobrazujúce sa pri produkte na E-shope.

  • Admin zóna POHODA Connector

  • Klientska časť POHODA Connector