Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Zmazávajú sa parametre ktoré nie sú v POHODE

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Internetové parametre, ktoré sú na E-shope a už sa nenachádzajú v POHODE sa zmažú.

Pobrobný popis

Internetový parameter nachádzajúci sa na E-shope (viď obr. 134), ktorý bol odstránený zo zoznamu v POHODE (viď obr.135) sa zmaže. Internetový parameter musí byť vytvorený cez POHODU.

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Internetové parametre


  • (Obr. 135) Zoznam internetových parametrov v POHODE.

  • (Obr. 134) Internetový parameter ktorý sa nenachádza v POHODE.

  • Klientska časť POHODA Connector