Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Názov parametra sa prenáša z popisu parametra

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Názov parametra v E-shope sa prenáša z popisu internetového parametra v POHODE.

Pobrobný popis

Internetovému parametru v POHODE definujeme popis (viď obr.75), ktorý sa zobrazuje v E-shope ako názov parametrov. (viď obr.74).

Videonávod

Tip pre Vás

Toto nastavenie je vhodné ak potrebujete mať názov parametra dlhší ako je 32 znakov.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Internetové parametre


  • (Obr. 75) Založenie internetového parametra s popis v POHODE.

  • (Obr. 73) Internetový parameter na skladovej karte s Popisom v POHODE.

  • (Obr.74) Na E-shope je názov Internetového parametra prenesený z popisu internetového parametra v POHODE.

  • Klientska časť POHODA Connector