Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť ťahať cenu pre E-shop z internetového parametra

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Cena zobrazujúca sa na E-shope sa prenáša z Internetového parametra v POHODE.

Pobrobný popis

V POHODE vytvoríme internetový parameter s názvom „Predajná cena“ a typom „číslo“(viď obr.123), ktorý priradíme ku skladovej karte a zadáme hodnotu(viď obr. 122) tá sa následne prenáša na E-shop ako predajná cena pri produkte (viď obr.110).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Internetové parametre


  • (Obr. 67) Internetové parametre sa v POHODE vytvárajú cez záložku „Nastavenia-Internetové obchody-Parametre internetových obchodov“.

  • (Obr. 123) Internetový parameter s názvom „Predajná cena“ a typom „číslo“.

  • (Obr. 122) Skladová karta ktorá má priradený Internetový parameter s Predajnou cenou.

  • (Obr. 110) Predajná cena zobrazujúca sa pri detaile produktu na E-shope.

  • Klientska časť POHODA Connector
  • /ul>