Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Zadávanie starej ceny v internetovom parametry bez DPH

Od verzie

Štart+

Popis

Stará/škrtaná cena v internetovom parametri je s/bez DPH.

Pobrobný popis

K hodnote starej/škrtanej ceny sa pripočítava DPH pri prenose do E-shopu.

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Stará cena v parametri je bez DPH [I9]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (Obr.30) Stará/škrtaná cena určená cez záložku „Internet-Parametre“ v POHODE.

  • (Obr.31) Stará/škrtaná cena zobrazená na E-shope.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (P39)

  • Klientska časť POHODA Connector