Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Inštalácia/nastavenie PohodaConnector ako služba

Od verzie

Štart

Popis

Nastavenie PohodaConnectoru, ktorý sa spúšta ako služba.

Pobrobný popis

V prvom kroku je potrebné skontrolovať či je PohodaConnector na najnovšej verzií v záložke „O aplikácii“(viď obr.306).

Následne stiahneme súbor pre nastavenie služby:
PohodaConnectorService
a nakopírujeme do priečinka kde sa nachádza PohodaConnector.exe. (viď obr. 298) Názvy súboru musia byť totožné napr. ak sa v priečinku nachádza „PohodaConnectorCZ.exe“ súbor pre službu musí mať tvar „PohodaConnectorCZservice.exe“(viď obr. 299). Následne je potrebné „PohodaConnectorservice.exe“ spustiť a potvrdiť pre Windows bezpečnosť aplikácie. (viď obr. 300, 301) Spustíme PohodaConnector a v záložke „Služba“ spustíme inštaláciu cez ikonu „Nainštalovať“. (viď obr.302) Ak nie sme administrátor vyskočí zadávanie administrátorských práv a až potom prihlásenie sa cez užívateľa na ktorom nastavujeme službu v tvare:

Na serveri
Názov: doména\užívateľ
Heslo: daného užívateľa

Na klientPC
Názov: názov počítača\užívateľ
Heslo: daného užívateľa
(viď obr.303)

Po pár sekundách sa zmení oznámenie na „Nainštalovaná“ (vyfarbí sa na zeleno). Službu spustíme cez ikonu „Spustiť“ ktorá sa tiež po pár sekundách zmení na „Zapnutá“ (vyfarbí sa na zeleno)(viď obr.304). Nastavenie intervalu synchronizácie služby sa preberá automaticky zo záložky „Aktualizácia“ (Potrebné mať zaškrtnuté „Automatická aktualizácia“)(viď obr.305).

Dôležité

EXE služby sa musí volať [názov exe PohodaConnectora]service.exe

Napr. Ak sa na užívateľovi nachádza PohodaConnector 2x je potrebné službu nakopírovať do obidvoch priečinkov, kde sa nachádzajú EXE súbory PohodaConnector a nazvať ich podľa toho.


  • (Obr.306) Záložka „O aplikácií“ kde nájdeme tlačidlo „Aktualizovať“ ak nieje PohodaConnector na najnovšej verzií.

  • (Obr.298) Cieľový priečinok PohodaConnector

  • (Obr. 299) Názvy pre PohodaConnector a službu musia byť totožné.

  • (Obr. 300) Povolenie bezpečnosti pre windows.

  • (Obr. 301) Hláška po povolení bezpečnosti. (Službu je potrebné nakonfigurovať)

  • (Obr. 302) Inštalácia sa nachádza v záložke „Služba“

  • (Obr. 303) Nastavenie prihlásenia pre službu

  • (Obr. 304) Služba nainštalovaná a spustené

  • (Obr. 305) Automatická aktualizácia v PohodaConnectore