Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Prenos internetových kategórií

Od verzie

Štart

Popis

Prenos internetových kategórií z POHODY do E-shopu.

Pobrobný popis

Skladové karty sú začlenené do kategórií (viď obr.2)po prenose POHODA Connectorom do E-shopu (viď obr.3).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Kategórie“
Aktualizovať kategórie. (K1)

Nastavenie
Klient PohodaConnector

"Posielať do obchodu"
Kategorie


 • (Obr.1) Vkladanie kategórií v POHODE cez nastavenie -> Internetové obchody -> Kategórie internetových obchodov

 • (Obr. 2) Rozdelenie kategórií v POHODE – členenie skladových kariet

 • (Obr. 3) Zobrazenie kategórií na E-shope

 • Serverová časť POHODA Connector feature (K1)

 • Klientska časť POHODA Connector

Prenáša sa stav kategórie (Zobrazovať / Nezobrazovať)

Od verzie

Štart

Popis

Kategória sa zobrazuje / nezobrazuje na E-shope.

Pobrobný popis

Kategória v POHODE ktorá ma zaškrtnutý checkbox „Nezobrazovať“ (viď obr.9) sa skryje na e-shope (viď obr.10).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Kategórie“
Aktualizovať kategórie [K1].

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Kategorie.


 • (Obr.9) Stav kategórie v POHODE sa mení cez Checkbox „Nezobrazovať“

 • (Obr. 10) Ak máme zaškrtnutý stav „Nezobrazovať“ kategória sa skryje na E-shope

 • Serverová časť POHODA Connector feature (K1)

 • Klientska časť POHODA Connector

Prenáša sa poradie kategórie do E-shopu

Od verzie

Štart

Popis

Usporiadanie kategórií E-shopu podľa poradia kategórií v POHODE.

Pobrobný popis

Poradie ktoré sme určili v POHODE (viď obr.13) sa nám prenáša do E-shopu (viď obr.3).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Kategórie“
Aktualizovať kategórie [K1].

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Kategorie


 • (Obr.13) Určenie poradia kategórií v POHODE

 • (Obr.3) Poradie kategórií v E-shope

 • Serverová časť POHODA Connector feature (K1)

 • Klientská časť POHODA Connector

Prenáša sa obrázok pre kategóriu

Od verzie

Štart+

Popis

Prenos obrázkov internetových kategórií z POHODY do E-shopu.

Pobrobný popis

Nastavenie obrázka pre internetovú kategóriu (viď obr.5) a následné zobrazenie na E-shope (viď obr.6).Formát a veľkosť obrázku kategórie (ikony) je nutné prispôsobiť zobrazovanie v E-shope (výška a šírka obr. v px).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Kategorie.


 • (Obr.5) Vkladanie obrázka pre kategóriu v POHODE

 • (Obr. 6) Zobrazenie obrázkov kategórií v E-shope

 • Klientská časť POHODA Connector