Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Viacnásobné kategórie - zaradenie produktu do viacerých kategórií v E-shope

Od verzie

Štart

Popis

Skladová karta sa zobrazuje vo viacerých kategóriách.

Pobrobný popis

Skladovú kartu v POHODE zaradíme do viacerých kategórií (viď obr.11) a tým pádom sa nám zobrazuje vo viacerých kategóriách na E-shope (viď obr.12).

Videonávod

Dôležité

Pre e-shop je potrebné definovať hlavnú kategóriu produktu. Nakoľko v POHODE to na úrovni kategórií nie je možné vyznačiť, je možné do poznámky ku kategórií pridať parameter „0“ (číslo nula). Následne po kompletnom prenose produktov PohodaConnectorom (nestačí preniesť len zmenené karty) sa kategórie s týmto parametrom nebudú pridávať ako hlavné tzn. kategórie s týmto parametrom budú len navigačné a produkty v nich budú zaradené v hlavnej kategórií. Parameter „0“ (číslo nula) stačí definovať na nadradenej kategórií čoho výsledkom bude platnosť tohto parametru pre všetky jej podkategórie (viď obr. 236).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Kategórie“
Viacnásobné kategórie [K3].

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Kategorie.


  • (Obr.11) Definovanie kategórií skladovej karty v POHODE.

  • (Obr. 12) Zobrazenie skladovej karty aj v inej kategórií ako v hlavnej.

  • (Obr. 236) Vedľajšie kategórie určujeme v POHODE cez poznámku.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (K3)

  • Klientská časť POHODA Connector