Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Vypĺňať / nevypĺňať SEO description z popisu kategórie

Od verzie

Štart

Popis

SEO description sa vypĺňa z popisu kategórie z POHODY.

Pobrobný popis

SEO description pre kategóriu v E-shope sa vypĺňa do zdrojového kódu (viď obr.8) cez popis kategórie v POHODE (viď obr.7).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Kategórie“
Nevypĺňať SEO description z popisu [K5].

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Kategorie


  • (Obr.7) Vypĺňanie popisu kategórie v POHODE

  • (Obr. 8) Zobrazenie SEO description v zdrojovom kóde

  • Serverová časť POHODA Connector feature (K5)

  • Klientska časť POHODA Connector