Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Prenos internetových kategórií z POHODY do e-shopu pre jazykovú verziu (Multi-shop)

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Prenos internetových kategórií do e-shopu pre potreby ďalšej jazykovej verzie e-shopu (Multi-shop).

Pobrobný popis

V POHODE si internetové kategórie pre konkrétny e-shop nadefinujeme pomocou poľa poznámky alebo popis kde vkladáme konkrétnu značku jazykovej mutácie a následne napíšeme názov kategórie v danom jazyku. Napr. EN:Electronic (viď obr.272). Cieľom je zadefinovať, konkrétny jazyk internetovej kategórií, ktorý sa má generovať v príslušnom profile e-shopu. Internetové kategórie definujeme cez menu „Nastavenie“, „Internetové obchody“ a „kategórie internetových obchodov“ (viď obr.1). Internetové kategórie sa vytvárajú a aktualizujú pre konkrétny e-shop (viď obr. 275) na základe nadefinovanej značky v popise.

Tip pre Vás

Tento spôsob odporúčame použiť v prípade ak chcete na jazykovej verzií e-shopu používať tie isté internetové kategórie ako v materskej verzií e-shopu. V prípade ak máte záujem o iné členenie internetových kategórií ako v materskej verzií odporúčame definovať internetové kategórie v POHODE cez vytvorenie ďalšieho stromu v agende internetové kategórie.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu:“
Kategorie


  • (Obr.272) Zadefinovanie multijazyčného názvu pre kategóriu.

  • (Obr. 1) Zobrazenie kategórií na E-shope

  • (Obr. 275) Názvy kategórií pre e-shop v inom jazyku.

  • Klientska časť POHODA Connector