Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť naviazať platobné brány v E-shope na formy úhrady v POHODE

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Možnosť nadefinovania vlastných názvov foriem úhrady na platobné brány.

Pobrobný popis

V prípade potreby definovania vlastnej formy úhrady v POHODE napr. online platba (viď obr.94), je možné touto formou označovať v POHODE platby (viď obr.105) uhradené cez E-shop formou platobných brán napr. TrustPay, TrustCard a pod.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr. 94) Vytvorená forma úhrady „Online platba“ v POHODE.

  • (Obr. 105) Príklad vytvorenej formy úhrady pre online platby.

  • Klientska časť POHODA Connector