Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť naviazať prijatú objednávku na stredisko v POHODE.

Od verzie

Štart+

Popis

Prijatej objednávke z e-shopu sa vypĺňa pole stredisko v POHODE.

Pobrobný popis

V POHODE si vytvoríme stredisko (viď obr. 185), ktoré sa vypĺňa v prijatej objednávke z e-shopu. (viď obr. 186).

Tip pre Vás

V prípade importu objednávok z viacerých e-shopov do jednej POHODY je možné pre každý e-shop nastaviť vlastné stredisko pre potreby filtrovania objednávok.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Objednávky“
Zaradovať pod stredisko [O20]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr. 185) Vytvorené stredisko v POHODE pre prefix objednávky.

  • (Obr. 186) Prijatá objednávka z e-shopu naviazaná na stredisko v POHODE.

  • Serverová časť POHODA Connector feature [O20]

  • Klientska časť POHODA Connector