Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť definovať si vlastný prefix číslovania objednávok pre B2B z E-shopu do POHODY.

Od verzie

Custom

Popis

Označenie B2B objednávok v POHODE, ktoré sú importované z E-shopu.

Pobrobný popis

Pre potreby iného označenia B2B objednávok ako sú maloobchodné objednávky z E-shopu do POHODY sa zadefinuje zvlášť prefix pre B2B objednávku napr. B2BSHOP (viď obr.276)

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr. 276) Prefix pre B2B objednávku v POHODE.

  • Klientska časť POHODA Connector