Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Prenos príznaku o zaplatenej objednávke cez platobnú bránu

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Zobrazenie príznaku v POHODE, že bola objednávka zaplatená.

Pobrobný popis

Vytvorená objednávka na e-shope, ktorá bola následne zaplatená cez platobnú bránu (viď obr.273) posiela do voliteľného parametra príznak „Zaplatená“ pre POHODU E1 a je naviazaná na formu úhrady (viď obr.274).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Prijaté objednávky
Stavy objednávok


  • (Obr. 273) Potvrdená platba na e-shope.

  • (Obr. 274) Príznak o zaplatenej objednávke cez voliteľný parameter a naviazaná forma úhrady v POHODE.

  • Klientska časť POHODA Connector