Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť zakázať import položiek do prijatej objednávky v POHODE podľa kódu produktu na e-shope

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Položky ktoré si nadefinujeme podľa kódu produktu v e-shope sa neprenesú do prijatej objednávky v POHODE.

Pobrobný popis

Zadefinujeme si kód produktu/doplnku podľa e-shopu napr. kód doplnku objednávky (viď obr. 287) ktorý, bude ako možnosť výberu v nákupnom procese (viď obr. 288) ale nebude sa prenášať do prijatej objednávky v POHODE(viď obr. 289).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr. 287) Kód doplnku objednávky na e-shope

  • (Obr. 288) Možnosť voľby dopravy v nákupnom procese.

  • (Obr. 289) Položky objednávky v POHODE bez doplnku objednávky.

  • Klientska časť POHODA Connector