Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Vykrývať skladovú zásobu z viacerých skladov, podla definovanej priority skladov

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Položky v prijatej objednávke z e-shopu sa môžu naviazať na viaceré sklady podľa zadefinovania priority skladov.

Pobrobný popis

Položka naimportovaná do prijatej objednávky (viď obr.310) je vykrývaná z prioritne nastaveného skladu v POHODE, ak sa zásoba v tomto sklade nenachádza vykryje sa z ďalšieho nadefinovaného skladu podľa poradia.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Sťahovať z obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr.310) Položka naimportovaná v objednávke a naviazaná na konkrétny sklad.

  • Klientska časť POHODA Connector