Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť preniesť poznámku objednávky z E-shopu do voliteľného parametra.

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Prenos poznámky k objednávke E-shopu do voliteľného parametra v POHODE.

Pobrobný popis

Vytvorená objednávka v E-shope s poznámkou (viď obr.101), ktorá sa prenáša do voliteľného parametra v prijatej objednávke v POHODE (viď obr.297).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„ Posielať z obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr. 101) Poznámka k prijatej objednávke v E-shope.

  • (Obr. 297) Poznámka vyplnená vo voliteľnom parametri v POHODE.

  • Klientska časť POHODA Connector