Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Automatické generovanie Zálohových faktúr z prijatých objednávok

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Automatické vygenerovanie zálohovej faktúry v POHODE z prijatej objednávky na E-shope.

Pobrobný popis

Vopred si zadefinujeme pri ktorej platbe na E-shope sa má zálohová faktúra V POHODE automaticky generovať.
Napr. pri platbe „prevodom na účet“.
Následne pri vytvorenej objednávke zákazníkom na E-shope s danou formou úhrady, bude pri importe do POHODY automaticky vygenerovaná Zálohová faktúra.

Tip pre Vás

V praxi sú často aj spôsobom, ako sa vyhnúť dopadom nezaplatenia faktúry ako takej, teda nezaplatenia sumy za dodané tovary či služby. Preddavková faktúra je len podkladom k zaplateniu platby, nevstupuje do účtovníctva či daní ani do evidencie DPH (eviduje sa len pomocne a technicky). Ak platba nepríde, nedeje sa nič a fakturovanú sumu nie je potrebné zdaňovať. Ak zákazník fakturovaný, resp. požadovaný preddavok uhradí, vystavuje sa „ostrá“ faktúra.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do POHODY“
Prijaté objednávky

 


 • (Obr.326) Odoslanie objednávky zákazníkom v UNIOBCHODE
   

 • (Obr. 327) E-mail zákazníkovi po odoslaní objednávky


  (Obr.323) Vytvorená objednávka v UNIOBCHODE
   

 • (Obr. 324) Importovaná prijatá objednávka v POHODE
   

 • (Obr. 325) Automaticky vygenerovaná zálohová faktúra z prijatej objednávky
   

 • Klientska časť POHODA Connector