Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť preniesť názov kupónu do voliteľného parametra

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Prenos názvu kupónu použitého v objednávke E-shopu do voliteľného parametra v POHODE.

Pobrobný popis

Vytvorená objednávka v E-shope s uplatneným kupónom (viď obr.319), ktorá sa prenáša do voliteľného parametra v prijatej objednávke v POHODE (viď obr.318).

Dôležité

Pre toto nastavenie je nutné mať E1 verziu POHODY

Tip pre Vás

Funkcia je ideálna na vyhodnocovanie a štatistiky použitia jednotlivých kupónov v prijatých objednávkach (vydaných faktúrach) v POHODE.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„ Posielať z obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr. 319) Nastavenie zľavového kupónu v e-shope.
     

  • (Obr. 318) Názov kupónu vo voliteľnom parametri preneseného do prijatej objednávky v POHODE.

  • Klientska časť POHODA Connector