Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť preniesť ID objednávky z E-shopu do poľa doklad v POHODE.

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Prenos ID objednávky z E-shopu do poľa „doklad“ v POHODE.

Pobrobný popis

Vytvorená objednávka v E-shope s prideleným číslom ID (viď obr.320), ktorý sa prenáša do poľa „Doklad“ v prijatých objednávkach v POHODE (viď obr.321).

Tip pre Vás

Môže pomôcť pri párovaní platieb, ktoré sa načítavajú výpisom z banky.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr. 320) Číslo (ID) objednávky na e-shope.

  • (Obr. 321) Pole „Doklad“ v prijatých objednávkach v POHODE.

  • Klientska časť POHODA Connector