Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť definovať si vlastný prefix číslovania objednávok z E-shopu

Od verzie

Štart

Popis

Označenie objednávok v POHODE, ktoré sú importované z E-shopu.

Pobrobný popis

Pre potreby označenia objednávok z E-shopu do POHODY je východzia hodnota “ESHOP“ (viď obr.86).

Videonávod

Tip pre Vás

V prípade importu objednávok z viacerých E-shopov do jednej POHODY je možné pre každý E-shop nastaviť vlastný prefix pre potreby filtrovania objednávok. Toto nastavenie sa objednáva v rámci custom riešení.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Objednávky“
Prefix čísel objednávok [O8]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr. 86) Prijaté objednávky sa zobrazujú v záložke „Fakturácia->Prijaté objednávky“ v POHODE.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (O8)

  • Klientska časť POHODA Connector