Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Aktualizovať súvisiace produkty v E-shope zo súvisiacich v POHODE*

Od verzie

Štart+

Popis

Možnosť definovať súvisiaci tovar pre produkt v E-shope.

Pobrobný popis

Cez záložku „Internet-Súvisiaci tovar“ v POHODE si navolíme produkty (viď obr.42) ktoré sa nám zobrazujú ako Súvisiace produkty v E-shope (viď obr.43).

Videonávod

Tip pre Vás

*Pri variantnom riešení sa na prenos súvisiaceho /alternatívneho tovaru prípadne príslušenstva používajú iné nastavenia v serverovej časti ktoré je nutné konzultovať s podporou Nextcom.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Aktualizovať súvisiace produkty (zo súvisiacich) [P12]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (Obr.42) Súvisiace produkty sa zadávajú v POHODE cez záložku „Internet-Súvisiaci tovar“

  • (Obr.43) Súvisiace produkty zobrazujúce sa na E-shope.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (P12)

  • Klientska časť POHODA Connector