Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Aktualizovať súvisiace produkty v E-shope z alternatívnych v POHODE*

Od verzie

Štart+

Popis

Možnosť definovať súvisiaci tovar pre produkt v E-shope z alternatívneho tovaru v POHODE.

Pobrobný popis

Cez záložku „Internet-Alternatívny tovar“ v POHODE si navolíme produkty (viď obr.44) ktoré sa nám zobrazujú ako Súvisiace produkty v E-shope (viď obr.43).

Videonávod

Tip pre Vás

Využiť toto nastavenie je vhodné v prípade variantného riešenia E-shopu, kedy agenda súvisiaceho tovaru je použitá na generovanie variantov produktov v E-shope.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Aktualizovať súvisiace produkty (z alternatívnych) [P13]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (Obr.44) Súvisiace produkty sa zadávajú v POHODE cez záložku „Internet-Alternatívny tovar“.

  • (Obr.43) Súvisiace produkty zobrazujúce sa na E-shope.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (P13)

  • Klientska časť POHODA Connector