Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Aktualizovať príslušenstvo produktov v E-shope zo alternatívnych v POHODE*

Od verzie

Štart+

Popis

Možnosť definovať príslušenstvo pre skladovú kartu.

Pobrobný popis

Cez záložku „Internet-Alternatívny tovar“ v POHODE si navolíme produkty (viď obr.44) ktoré sa nám zobrazujú ako príslušenstvo v E-shope.

Videonávod

Tip pre Vás

V prípade ak je potrebné definovať v E-shope príslušenstvo k produktu je vhodné využiť toto nastavenie nakoľko POHODA nepozná agendu príslušenstvo a tak je nutné túto agendu vytvoriť s inej agendy napr. „Alternatívny tovar“.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Aktualizovať príslušenstvo (z alternatívnych) [P14]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (Obr.44) Príslušenstvo ku produktu sa zadáva v POHODE cez záložku „Internet-Alternatívny tovar“.

  • (Obr.50) Príslušenstvo ku produktu zobrazené na E-shope.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (P14)

  • Klientska časť POHODA Connector