Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Aktualizovať príslušenstvo produktov v E-shope zo súvisiacich v POHODE*

Od verzie

Štart+

Popis

Možnosť definovať príslušenstvo pre produkt v E-shope.

Pobrobný popis

Cez záložku „Internet-Súvisiaci tovar“ v POHODE si navolíme produkty (viď obr.42), ktoré sa nám zobrazujú ako príslušenstvo v E-shope(viď obr. 50).

Videonávod

Tip pre Vás

V prípade ak je potrebné definovať v E-shope príslušenstvo k produktu je vhodné využiť toto nastavenie nakoľko POHODA nepozná agendu príslušenstvo a tak je nutné túto agendu vytvoriť s inej agendy napr. „Súvisiaci tovar“.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Aktualizovať príslušenstvo (zo súvisiacich) [P15]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (Obr.42) Príslušenstvo ku produktu sa zadáva v POHODE cez záložku „Internet-Súvisiaci tovar“.

  • (Obr.50) Príslušenstvo ku produktu zobrazené na E-shope.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (P15)

  • Klientska časť POHODA Connector