Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Aktualizácia ceny (predajná cena)

Od verzie

Štart

Popis

Prenos základnej predajnej ceny z POHODY do E-shopu.

Pobrobný popis

Prenos základnej predajnej ceny z POHODY (viď obr.47), ktorá je zároveň predajnou cenou na E-shope (viď obr.48).

Videonávod

Tip pre Vás

V prípade potreby definovať inú predajnú cenu pre E-shop ako je základná predajná MO cena konzultujte toto nastavenie s podporou Nextcom.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Aktualizovať ceny [P33]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (Obr.47) Predajná cena v POHODE sa zadáva v záložke „Obchodné údaje“.

  • (Obr.48) Cena zobrazujúca sa na hlavnej karte v E-shope.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (P33)

  • Klientska časť POHODA Connector