Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Aktualizácia nákupných cien

Od verzie

Štart+

Popis

Produktu v POHODE sa prenáša na E-shop aj nákupná cena.

Pobrobný popis

Skladová karta v POHODE, ktorá ma vypísanú aj nákupnú cenu (viď obr.118), sa táto cena prenáša len do shopadminu (viď obr. 119).

Videonávod

Tip pre Vás

Využitie nákupnej ceny je vhodné pri analytike E-shopu z hľadiska získavania konverzných pomerov, či nastavení rentability PPC kampani.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Aktualizovať nákupné ceny [P37]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (Obr. 118) Nákupná cena sa na skladovej karte zobrazuje v záložke „Obchodné údaje“.

  • (Obr. 119) Nákupná cena zobrazujúca sa v shopadmine.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (P37)

  • Klientska časť POHODA Connector