Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť skrývať skladové karty (produkty) na E-shope, ktoré nie sú skladom

Od verzie

Štart+

Popis

Produkty ktoré nemajú skladovú zásobu v POHODE sa nezobrazujú na E-shope.

Pobrobný popis

Produkt ktorý nemá žiadnu skladovú zásobu v POHODE (viď obr. 115) sa nezobrazuje na E-shope a v administrácií cez shopadmin je zvýraznený červenou farbou (viď obr. 116). Aktivovanie tejto funkcie sa neodporúča kombinovať s funkciami P49 „Zobrazovať len internetové produkty“ a Z5 „Sčítavať zásobu z viacerých skladov“.

Videonávod

Dôležité

Túto funkciu neodporúčame kombinovať s P49 a Z5.

Tip pre Vás

Táto funkcia je vhodná pre E-shop, kde je možné dodať len tovar, ktorý je skladom. Na úrovni funkcionality E-shopu je možné na požiadanie zapnúť kontrolu „pretečenia košíka“ voči skladovej zásobe. Tzn. Nie je možné objednať viac kusov tovaru ako je skladom.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Schovávať produkty ktoré niesú skladom [P40]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (Obr. 115) Stav zásoby s nulou na skladovej karte v POHODE.

  • (Obr. 116) Produkt ktorý sa nezobrazuje na E-shope je v zozname produktov zvýraznený červenou farbou.

  • (Obr. 117) V administrácií produktu v shopadmine sa produktu ktorý sa nemá zobraziť na E-shope zaškrtáva checkbox „Nezobraziť“.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (P40)

  • Klientska časť POHODA Connector