Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Voliteľné parametre do rozmerov na E-shope

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Prenos voliteľného parametra vytvoreného v POHODE do rozmerov (parametrov) na e-shope (len pre verziu POHODA E1).

Pobrobný popis

V POHODE cez voliteľné parametre vytvoríme voliteľné parametre agendy ktoré si nadefinujeme podľa potreby (viď obr. 314). Voliteľné parametre doplníme do agendy a vyplníme podľa potreby (viď obr. 316). Následne sa tieto parametre vypĺňajú a aktualizujú na e-shope (viď obr.317).

Dôležité

Pre možnosť filtrovania podľa parametra na e-shope musí byť vytvorený voliteľný parameter typu zoznam tzn. že je ku nemu vytvorený užívateľský zoznam (viď obr. 315).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty
Uživateľské zoznamy


  • (obr.314) Voliteľné parametre nadefinované podľa potreby.

  • (Obr.316) Voliteľné parametre vytvorené v zásobách a vyplnené na skladovej karte.

  • (Obr.317) Parameter zobrazený na e-shope.

  • (obr.315) Uživateľský zoznam nadefinovaný podľa potreby.

  • Klientska časť POHODA Connector