Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Odstránenie produktov v E-shope, ktoré nie sú v POHODE *

Od verzie

Štart

Popis

Produkt ktorý je v E-shope a nemá vytvorenú skladovú kartu v POHODE sa zmaže.

Pobrobný popis

Produkty E-shopu vytvorené cez shopadmin(viď obr.60), ktoré nie sú vytvorené ako skladové karty v POHODE(viď obr.59) sa z E-shopu vymažú (jednoznačný údaj pre synchronizáciu je kód produktu).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Zmazať produkty ktoré nie sú v POHODE [P50]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty
*funguje len pri kompletnom prenesení ("Preniesť všetky“).
Kompletný prenos môže trvať niekoľko minút.
Záleží od počtu skladových kariet!


  • (Obr. 59) Skladové karty v POHODE.

  • (Obr. 60) Produkt vytvorený cez prostredie shopadminu, skladová karta s týmto kódom sa nenachádza v POHODE.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (P50)

  • Klientska časť POHODA Connector