Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Definovanie vlastnosti, ktorá uprednostňuje produkty v kategórii na e-shope.

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Na základe definovanej vlastnosti produktu v POHODE sa na e-shope tieto produkty zoskupujú nad zoznamom produktov.

Pobrobný popis

V POHODE zaškrtávame skladovej karte vybranú vlastnosť (viď obr.170) na základe ktorej sa zobrazuje produkt ako napr. „Najpredávanejší“ na e-shope (viď obr. 171). Vlastnosť na základe ktorej sú vyberané produkty je možné definovať administrátorom Pohoda Connector.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (Obr. 170) Definovanie vlastností na skladových kartách v POHODE.

  • (Obr. 171) Najpredávanejšie produkty na e-shope.

  • Klientska časť POHODA Connector