Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Pridávania nových produktov

Od verzie

Štart

Popis

Vytváranie produktov na E-shope zo skladových kariet v POHODE.

Pobrobný popis

V POHODE vytvoríme novú skladovú kartu (viď obr.15) ktorá sa prenesie a zobrazuje na E-shope (viď obr. 52).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Pridávať nové produkty [P53]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (Obr. 15) Skladová karta vytvorená v POHODE.

  • (Obr. 52) Produkt ktorý sa zobrazuje na E-shope zo skladovej karty v POHODE.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (P53)

  • Klientska časť POHODA Connector