Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Skladová dostupnosť uprednostňuje produkty v kategórií na e-shope.

Od verzie

Štart+

Popis

Na základe skladovej dostupnosti v POHODE sa uprednostňujú produkty na e-shope.

Pobrobný popis

Skladová karta so stavom zásoby v POHODE väčším ako nula (viď obr.64) je na e-shope uprednostnená pred produktom s nulovou zásobou (viď obr.173).

Tip pre Vás

Ak chceme aby to malo vplyv aj na varianty tak musí byť zapnuté:
[Z1] Aktualizovať aj variantné produkty
[Z4] Zrátať zásobu variantov do produktu

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Zoraďovať produkty podľa skl.množstva Poradie skladom 1, ostatne 9999 [P57]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty
Skladová zásoba


  • (Obr. 64) Stav zásoby na skladovej karte v POHODE.

  • (Obr. 173) Zoradené produkty na e-shope podľa dostupnosti.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (P57)

  • Klientska časť POHODA Connector