Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Aktualizácia obrázku produktu (hlavný obrázok)

Od verzie

Štart

Popis

Zobrazuje sa hlavný obrázok pre produkt.

Pobrobný popis

Cez záložku „Internet-Obrázky“ v POHODE (viď obr. 36) nahráme jednotlivé obrázky pre produkt kde obrázok zaškrtnutý ako východiskový sa zobrazuje na E-shope ako hlavný (viď obr.37).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Aktualizovať názvy súborov obrázkov [P6]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Obrázky


  • (Obr.36) Hlavný obrázok v POHODE.

  • (Obr.37) Hlavný obrázok ktorý sa zobrazuje v E-shope.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (P6)

  • Klientska časť POHODA Connector

Aktualizácia ďalších obrázkov produktu (fotogaléria)

Od verzie

Štart

Popis

Zobrazuje sa fotogaléria produktu v E-shope.

Pobrobný popis

Cez záložku „Internet-Obrázky“ v POHODE (viď obr. 38) nahráme jednotlivé obrázky pre produkt kde obrázok zaškrtnutý je východiskový a ostatné sa zobrazujú na E-shope ako fotogaléria (viď obr.39).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Produkty“
Aktualizovať názvy súborov obrázkov [P6]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Obrázky


  • (Obr.38) Ďalšie obrázky v POHODE.

  • (Obr.39) Fotogaléria ktorá sa zobrazuje v E-shope.

  • Serverová časť POHODA Connector feature (P6)

  • Klientska časť POHODA Connector