Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Aktuálna skladová dostupnosť tovaru do potvrdenia objednávky

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Do potvrdenia o prijatí objednávky sa zákazníkovi prenáša skladová dostupnosť, ktorá bola v čase objednávky. Zákazník vidí aktuálnu skladovú dostupnosť pri položkách vo svojom nákupnom centre.

Pobrobný popis

Na e-shope vytvoríme pevný rozmer (parameter) s číslom vyšším ako 150 a názvom napr. „Aktuálne množstvo na sklade“ (viď obr. 242). Do potvrdenia o prijatí objednávky sa zákazníkovi prenáša skladová dostupnosť, ktorá bola v čase objednávky (viď obr. 244). Aktualizovanú skladovú zásobu pri svojich položkách v objednávke vidí zákazník vo svojom nákupnom centre (viď obr. 243).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Internetové parametre
Prijaté objednávky


  • (Obr. 242) Pevný rozmer (parameter) vytvorený na e-shope.

  • (Obr. 244) Aktuálne množstvo na sklade zobrazené v e-maily.

  • (Obr. 243) Aktuálne množstvo na sklade zobrazené v nákupnom centre.

  • Klientska časť POHODA Connector

  • Klientska časť POHODA Connector