Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Definovanie kategórií Heureky cez voliteľný parameter v POHODE.

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Definovanie kategórie Heureky cez voliteľný parameter v POHODE pre produkt na e-shope (len verzia E1).

Pobrobný popis

V POHODE cez voliteľné parametre vytvoríme voliteľný parameter agendy „Zásoby“ pre definovanie ID čísla kategórie Heureky (viď obr. 251). Voliteľný parameter doplníme do agendy Zásoby a do textového poľa vyplníme ID kategórie podľa potreby (viď obr. 252). Následne sa kategória Heureky pridáva a aktualizuje produktu na e-shope (viď obr.253).

Tip pre Vás

ID čísla kategórií Heureky posielame emailom pri odovzdaní modulu.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (Obr.251) Voliteľný parameter vytvorený na pridávanie kategórie pre Heureku.

  • (Obr.252) Kategórie pre Heureku definujeme na základe ID čísla.

  • (Obr.253) Kategória Heureky pridaná ku produktu na e-shope.

  • Klientska časť POHODA Connector