Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Prenos voliteľného parametra do polí v E-shope

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Prenos voliteľného parametra vytvoreného v POHODE do existujúcich polí na e-shope (len pre verziu POHODA E1).

Pobrobný popis

V POHODE cez voliteľné parametre vytvoríme voliteľné parametre agendy ktoré si nadefinujeme podľa potreby (viď obr. 284). Voliteľné parametre doplníme do agendy a vyplníme podľa potreby (viď obr. 285). Následne sa tieto parametre aktualizujú na e-shope (viď obr.286).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (OBR.284) VOLITEĽNÉ PARAMETRE VYTVORENÉ PODĽA POTREBY.

  • (Obr.285) Voliteľné parametre vytvorené v zásobách a vyplnené na skladovej karte.

  • (OBR.286) SEO VLASTNOSTI VYPLNENÉ NA E-SHOPE.

  • Klientska časť POHODA Connector