Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť skrývať nákupný košík skladovým kartám (produktom) na E-shope, ktoré nie sú na sklade.

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Produktom ktoré nemajú skladovú zásobu v POHODE sa nezobrazuje nákupný košík na E-shope.

Pobrobný popis

Produkt ktorý nemá žiadnu skladovú zásobu v POHODE (viď obr. 115) má skrytý nákupný košík na e-shope (viď obr. 254) tzn. nie je možné ho objednať.

Dôležité

Prípadná deaktivácia tejto funkcie si vyžaduje kontaktovať podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
(Vypnutie PHC a následný export produktov z uniobchodu. Vymazanie jednotiek zo stĺpca „neobjednateľne“ a následný import csv do uniobchodu. Zapnutie PHC)

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (Obr. 115) Stav zásoby s nulou na skladovej karte v POHODE.

  • (Obr. 254) Produktu na e-shope sa nezobrazuje nákupný košík.

  • Klientska časť POHODA Connector