Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Aktualizácia názvu a popisov pre jazykovú verziu (Multi-shop)

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Prenos názvu, krátkeho a dlhého popisu produktu do e-shopu cez voliteľný parameter v POHODE (len verzia E1).

Pobrobný popis

V POHODE cez voliteľné parametre vytvoríme voliteľné parametre agendy pre názov, krátky popis a dlhý popis (viď obr. 245). Voliteľné parametre doplníme do agendy Zásoby a vyplníme textové polia podľa potreby (viď obr. 246). Následne sa tieto textové polia aktualizujú na e-shope (názov produktu, krátky a dlhý popis produktu) (viď obr.247).

Dôležité

Tento scenár odporúčame nasadiť pre ďalšiu jazykovú verziu e-shopu prípadne pre ďalší (satelitný) e-shop, ktorý je plnený z rovnakej účtovnej jednotky a je potreba pre tento e-shop meniť názov prípadne popis produktu.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu“
Skladové karty


  • (Obr.245) Voliteľné parametre vytvorené pre Multi-shop.

  • (Obr.246) Voliteľné parametre vytvorené v zásobách a vyplnené na skladovej karte.

  • (Obr.247) Vyplnený názov, krátky a dlhý popis na e-shope cez voliteľný parameter v POHODE

  • Klientska časť POHODA Connector